Zielone inwestycje na wyciągnięcie ręki: Przegląd dostępnych dotacji

Chcesz zainwestować w odnawialne źródła energii, ale Twój budżet Ci na to nie pozwala? Skorzystaj z dostępnych dotacji. Do wyboru masz kilka różnych programów, które pomogą Ci zadbać o środowisko przy jednoczesnym obniżeniu rachunków.

Przeczytaj również: Miejski program Kawka Bis w Poznaniu

Odnawialne źródła energii dla gospodarstw domowych

Jakie programy są dostępne dla osób fizycznych, które chcą uzyskać dofinansowanie na zieloną energię i poprawę efektywności energetycznej?

  • Mój Prąd — adresowany jest do osób, które rozliczają się w systemie net-billing i już posiadają mikroinstalację fotowoltaiczną. Dotacje z tego tytułu mają wspierać rozwój energetyki prosumenckiej (polega ona na wytwarzaniu energii na własne potrzeby). Nabór V wniosków został zamknięty, ale planowane jest kontynuowanie programu i uruchomienie szóstej edycji.
  • Czyste Powietrze — wsparcie finansowe można uzyskać m.in. na ocieplenie budynku, wymianę starego pieca, instalację CO i CWU, a także montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Program obejmuje nie tylko planowane inwestycje, ale również te w trakcie realizacji i zakończone. Potencjalni beneficjenci mogą składać wnioski do 30.06.2027 r.
  • Moje Ciepło — to program realizowany ze środków NFOŚiGW, którego celem jest wsparcie energetyki prosumenckiej i ogrzewnictwa indywidualnego. Obejmuje pompy ciepła — zarówno gruntowe, jak i wodne oraz powietrzne. Nabór wniosków odbywa się od 29.04.2022 r. i zakończy się 31.12.2026.
  • Ciepłe Mieszkanie — dotacje z tego programu są adresowane do mieszkańców budynków wielorodzinnych, którzy korzystają ze źródeł ciepła na paliwa stałe. Celem jest ich wymiana, która umożliwi ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów. Program realizowany jest w latach 2022-2026. Jeśli chcesz z niego skorzystać, sprawdź dokładne terminy naboru na terenie Twojej gminy.
  • Ulga termomodernizacyjna — mogą z niej skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy już ponieśli wydatki na termomodernizację. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tysięcy zł. Odliczyć można wydatki dotyczące inwestycji, które zostaną zakończone w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano pierwszego wydatku.
  • Premia termomodernizacyjna — to wsparcie dla osób, które zdecydowały się na przeprowadzenie termomodernizacji i przynajmniej 50% kosztów pokryły kredytem. Wysokość premii nie może wynosić więcej niż 26% wydanych środków. Wnioski można składać do 30.06.2026 r.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego programu dla Ciebie, skontaktuj się z nami. Energonauci przeprowadzą Cię przez cały proces inwestycji — od składania wniosku o dofinansowanie, aż po serwis już zamontowanej instalacji.

OZE dla biznesu

Dzięki dostępności programów dotacyjnych nie tylko dla osób fizycznych, ale również przedsiębiorców, możliwe jest zmaksymalizowanie ograniczenia negatywnego wpływu przestarzałych instalacji na środowisko.  

  • Energia plus — wspiera różnorodne przedsięwzięcia inwestycyjne, których celem jest zniwelowanie szkodliwego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców). Wsparcie ma formę pożyczki, która może zostać przeznaczona w celu sfinansowania montażu fotowoltaiki, pomp ciepła czy rekuperacji oraz innych inwestycji związanych z poprawą wydajności energetycznej. Wnioski można składać w okresie od 01.02.2023 do 13.12.2024 r.
  • Kredyt ekologiczny BGK — można go przeznaczyć na modernizację infrastruktury. Jej efektem powinno być znaczne ograniczenie zużycia energii — minimum o 30%. Jest to projekt finansowany z programu „Fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki” na lata 2021-2027.
  • Białe certyfikaty — obejmują inwestycje w zakresie montażu fotowoltaiki, pomp ciepła, a także realizowania termomodernizacji przez przedsiębiorców. Dzięki nim mogą oni uzyskać zwrot części poniesionych wydatków. System białych certyfikatów obejmuje nabór ciągły.

Dotacje dla rolników i wspólnot mieszkaniowych

Dotacje na rozwój w obszarze OZE dostępne są nie tylko dla osób fizycznych i przedsiębiorców, ale również dla rolników. Poza wszystkimi programami, które przysługują indywidualnym podmiotom, mogą skorzystać z trzech dodatkowych możliwości. Agroenergia to dotacja, która może wynieść do 25 tysięcy zł. Zakres inwestycji to montaż instalacji PV, magazynów energii i pomp ciepła na potrzeby gospodarstwa rolnego. Nabór wniosków trwa od 01.10.2021 do 30.09.2025 r.

Drugi program to Energia dla wsi. Ma formę dotacji lub pożyczki, a górny limit finansowy jest bardzo wysoki — wynosi aż 25 mln zł. Okres naboru miał miejsce na przełomie stycznia i lutego 2024 roku. Ostatnia możliwość to ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę — analogiczna do ulgi termomodernizacyjnej.

Z finansowania mogą skorzystać też wspólnoty mieszkaniowe. Dostępne są dla nich następujące formy dopłat: ciepłe mieszkanie, premia termomodernizacyjna, białe certyfikaty, premia termomodernizacyjna oraz grant OZE. Ostatni program jest dedykowany jedynie właścicielom i zarządcom budynków wielorodzinnych i pozwala na uzyskanie 50% dopłaty do wydatków poniesionych na instalację OZE wraz z niezbędną infrastrukturą. Wnioski można składać od 01.02.2023 do 30.06.2026 r.

Jeśli planujesz rozwój w obszarze OZE, koniecznie skorzystaj z naszych usług. Pomożemy Ci w podjęciu kluczowych decyzji i sprawimy, że Twoja inwestycja przyniesie Ci oczekiwane korzyści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *