Obowiązek informacyjny – formularz kontaktowy na stronie internetowej w zakładce „KONTAKT”

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, zebranych w związku ze skorzystaniem przez Państwa z formularza kontaktowego jest spółka ENERGONAUCI sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-311), ul. Szczepankowo 60/1, KRS: 0000992262, tel.: 888 55 20 35, e-mail: biuro@energonauci.pl
 2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez e-mail: odo@energonauci.pl  
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia Państwu oferty handlowej ENERGONAUCI sp. z o.o., w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, tj. budowy pozytywnego wizerunku ENERGONAUCI sp. z o.o. poprzez odpowiedzi na Państwa pytania dot. oferty ENERGONAUCI sp. z o.o. oraz mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – zgoda na przedstawienie oferty handlowej ENERGONAUCI sp. z o.o., Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora, tj. budowa pozytywnego wizerunku ENERGONAUCI sp. z o.o. oraz może być Art. 6 ust. 1 lit. b RODO –podjęcie czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy.
 5. Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, w tym: dostawca hostingu i poczty elektronicznej oraz partnerów biznesowych  ENERGONAUCI sp. z o. o. dedykowanych do przedstawiania oferty handlowej. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ulicy Stawki 2, gdy uznają  Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 9. Podanie Państwa danych osobowych było dobrowolne, jednak brak ich podania spowodowałby niemożność przedstawienia oferty handlowej spółki ENERGONAUCI, realizacji  umowy lub podjęcia czynności w celu zawarcia i realizacji umowy.

Obowiązek informacyjny – formularz kontaktowy na stronie internetowej w zakładce „Kariera”

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, zebranych w związku ze skorzystaniem przez Państwa z formularza kontaktowego jest spółka ENERGONAUCI sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-311), ul. Szczepankowo 60/1, KRS: 0000992262, tel.: 888 55 20 35, e-mail: biuro@energonauci.pl
 2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez e-mail: odo@energonauci.pl  
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia Państwu oferty współpracy, w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, tj. budowy pozytywnego wizerunku ENERGONAUCI sp. z o.o. poprzez odpowiedzi na Państwa pytania dot. możliwości współpracy z ENERGONAUCI sp. z o.o. oraz mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy współpracy  lub podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – zgoda na przedstawienie oferty współpracy, Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora, tj. budowa pozytywnego wizerunku ENERGONAUCI sp. z o.o. oraz może być Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy lub podjęcie czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy.
 5. Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, w tym: dostawca hostingu i poczty elektronicznej, obsługi prawnej i księgowej. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyczerpania Państwa zapytania ofertowego, a w przypadku zawarcia umowy – przez okres jej realizacji i przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ulicy Stawki 2, gdy uznają  Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 9. Podanie Państwa danych osobowych było dobrowolne, jednak brak ich podania spowodowałby niemożność przedstawienia oferty współpracy lub podjęcia czynności w celu zawarcia i realizacji umowy.

Obowiązek informacyjny – stopka maila

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, zebranych w trakcie korespondencji mailowej jest spółka ENERGONAUCI sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-311), ul. Szczepankowo 60/1, KRS: 0000992262, tel.: 888 55 20 35, e-mail: biuro@energonauci.pl
 2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez e-mail: odo@energonauci.pl  
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, tj. budowy pozytywnego wizerunku spółki ENERGONAUCI poprzez odpowiedzi na Państwa pytania dot. oferty spółki ENERGONAUCI lub samej firmy i mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – uzasadniony interes administratora, tj. budowa pozytywnego wizerunku spółki ENERGONAUCI, Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przedstawienie oferty handlowej spółki ENERGONAUCI i może być Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy lub podjęcie czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy.
 5. Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, w tym: dostawca poczty elektronicznej. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyczerpania zagadnienia wskazanego w Państwa zapytaniach, przedstawienia oferty handlowej spółki ENERGONAUCI, a w przypadku zawarcia umowy – przez okres jej realizacji i przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ulicy Stawki 2, gdy uznają  Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 9. Podanie Państwa danych osobowych było dobrowolne, jednak brak ich podania spowodowałby niemożność odpowiedzi na Państwa zapytania, przedstawienia oferty handlowej spółki ENERGONAUCI, realizacji  umowy lub podjęcia czynności w celu zawarcia i realizacji umowy.