Polityka Prywatności i Plików Cookies

Energonauci sp. z o.o.

61-311 Poznań, ul. Szczepankowo 60M/1

DEFINICJE

Administrator – Energonauci sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  (61-311) przy ul. Szczepankowo 60m/1, pełni jednocześnie rolę Administratora Danych Osobowych.

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w postaci jednej lub kilku czynników takich jak: imię, nazwisko, identyfikator internetowy, adres, email, IP, lokalizacja, dane z plików cookies lub innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – portal internetowy zamieszczony pod adresem energonauci.pl

Użytkownik – wszelkie osoby odwiedzające Serwis lub korzystające z jego funkcjonalności lub usług, bez względu na to czy są zalogowane, czy też nie. 

INFORMACJE OGÓLNE

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz sposoby wykorzystywania plików cookie w Serwisie internetowym Administratora. 

Niniejsze opracowanie opisuje podstawy prawne, cele oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz zakres informacji gromadzony w plikach cookie oraz narzędziach analitycznych.

CELE I PODSTAWY PRAWNE

Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie przez Administratora, odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownicy odwiedzający Serwis

Administrator przetwarza dane Użytkowników, w tym dane osobowe oraz inne informacje zebrane za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii, w następujących celach:

 • analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, który dokonuje analizy aktywności oraz preferencji Użytkowników w Serwisie, w celu poprawienia funkcjonalności i świadczonych usług,
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, polegający na ochronie własnych praw,
 • marketingowych – w szczególności związanej z prezentowaniem reklamy dostosowanej do preferencji Użytkownika – szczegółowe zasady opisano w dziale Marketingu.
 • technicznych – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, który wykorzystuje informacje zebrane w logach serwera w celu zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego

Użytkownicy rejestrujący się w Serwisie

Rejestracja Użytkownika w Serwisie wymaga podania danych niezbędnych do założenia
i obsługi konta. Podczas rejestracji można podać informacje dodatkowe (nieobowiązkowe), które Użytkownik może w każdym momencie usunąć – są one dobrowolne.

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, który dokonuje analizy aktywności oraz preferencji Użytkowników w Serwisie, w celu poprawienia funkcjonalności i świadczonych usług,
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, polegający na ochronie własnych praw,
 • marketingowych – w szczególności związanej z prezentowaniem reklamy dostosowanej do preferencji Użytkownika – szczegółowe zasady opisano w dalszej części polityki.

Formularz kontaktowy

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego lub e-maila podanego w Serwisie. W celu udzielenia odpowiedzi Administrator korzysta z danych podanych przez użytkownika. Brak danych kontaktowych skutkuje brakiem odpowiedzi ze strony Administratora.  

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • identyfikacji i obsługi zapytania – wówczas podstawą prawną są czynności niezbędne do wywiązania się z umowy tj. art. 6. ust. 1 lit. b) RODO,
 • analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, który dokonuje statystyki zgłoszeń  Użytkowników w Serwisie, w celu poprawienia funkcjonalności i świadczonych usług.

Reklama kontekstowa

Administrator, w celach marketingowych, przedstawia Użytkownikowi reklamy, które
nie są dostosowane do jego preferencji.

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, który dokonuje analizy i statystyki skuteczności przedstawianych reklam.

Reklama behawioralna

Administrator, w celach marketingowych, przedstawia Użytkownikowi reklamy, dostosowane do jego preferencji. W tym celu wykorzystywane są narzędzia marketingowe serwisów Google oraz Facebook, które za pośrednictwem plików cookies przekazują preferencje Użytkowników korzystających z Serwisu.

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • dostosowania reklam do preferencji Użytkownika (profilowanie) – wówczas podstawą prawną jest zgoda Użytkownika tj. art. 6. ust. 1 lit. a) RODO.

Powyższa zgoda może być w każdym momencie odwołana przez Użytkownika, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, dotyczących plików cookie.

Newsletter

Administrator świadczy w Serwisie usługę newslettera, dzięki której Użytkownik może otrzymywać informacje na temat zapowiedzi, nowości, promocji lub rabatów.

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • wysyłki newslettera – wówczas podstawą prawną są czynności niezbędne do wywiązania się z umowy tj. art. 6. ust. 1 lit. b) RODO,
 • dostosowania treści do preferencji Użytkownika (profilowanie) – wówczas podstawą prawną jest zgoda Użytkownika tj. art. 6. ust. 1 lit. a) RODO,
 • analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO, który dokonuje analizy i statystyki skuteczności przesyłanych treści.

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osób odwiedzających profile społecznościowe Administratora umieszczone na następujących portalach: Facebook, Youtube oraz Instagram. Przetwarzanie danych związane jest z prowadzeniem profilu, gdzie organizowane są konkursy, promowane są wydarzenia oraz produkty.

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • promowania własnej marki oraz produktów – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6. ust. 1 lit. f) RODO.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika odwiedzającego Serwis. Zawierają miedzy innymi identyfikator, nazwę Serwisu oraz czas przechowywania na urządzeniu.

Cookies sesyjne

Informacje wykorzystywane głównie w celu dostarczenia Użytkownikowi usług drogą elektroniczną. Szczegółowe cele dotyczą:

 • podtrzymania sesji użytkownika na stronie,
 • uwierzytelnianie usług wykorzystywanych przez Użytkownika,
 • pliki zapewniające bezpieczeństwo podczas użytkowania Serwisu,
 • pliki odtwarzaczy multimedialnych używanych podczas sesji Użytkownika,
 • pliki dotyczące personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji,
 • pliki wykorzystywane przez Google Analytics w celu prowadzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu.

Cookies marketingowe

Cookies marketingowe to informacje pozyskiwane za pomocą narzędzi udostępnianych przez Facebook oraz Google w celu kierowania reklamy behawioralnej – dostosowanej do preferencji Użytkownika. Profilowanie Użytkownika w ten sposób wymaga uzyskania zgody, którą w każdym momencie można odwołać, zmieniając ustawienia przeglądarki w zakresie plików cookie. Informacje na temat zmiany ustawień przeglądarki można uzyskać w dziale pomocy samego oprogramowania lub klikając na poniższe linki:

Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari

Microsoft Edge

Użytkownik może zablokować dostęp Google Analytics do danych związanych z jego aktywnością w Serwisie, instalując dodatek udostępniany przez firmę Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Użytkownik może zmienić na swoim profilu w Facebook ustawienia reklam behawioralnych, za pomocą dostępnych narzędzi:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Odbiorcy danych

W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym udostępnia dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

Administrator korzysta wyłączenie z usług tych podmiotów, którzy zapewniają odpowiedni poziom techniczny jak i organizacyjny, aby przetwarzanie spełniało wymagania RODO
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane firmą technicznym – Administrator korzysta z usług firmy informatycznej zapewniającej ciągłość działania systemów informatycznych, backup itp. Serwis jest utrzymywany w firmie hostingowej, natomiast rozbudową Serwisu, zajmuje się firma informatyczna.

Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, co do zasady przez okres związany z realizacją usługi lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody albo wyrażenia skutecznego sprzeciwu.

W pozostałych przypadkach Administrator przewiduje następujący czas przetwarzania danych osobowych użytkownika:

 • informacje zawarte w dokumentach sprzedaży – czas wynikający z przechowywania ksiąg rachunkowych tj. 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym.
 • w przypadku dochodzenia roszczeń lub praw Administratora – czas przetwarzania danych osobowych wynosi 3 lata i jest związany z okresem przedawnienia roszczeń w stosunku do drugiej strony umowy.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator może przekazać dane osobowe poza obszar EOG tylko w razie koniczności,
z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony tj.

 • podmiotom, wobec których została wydana stosowana decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosując klauzule umowne, wydane przez Komisję Europejską,

Prawa Użytkownika Serwisu

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym w RODO, Administrator informuje o następujących prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane w Serwisie:

 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia swoich danych, zgodnie z art. 15-21 RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody – Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę wydaną Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – Użytkownik może wnieść sprzeciw do dalszego przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,

W celu egzekwowania powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Wniosek powinien precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie i powinien być przesłany drogą elektroniczną na adres: odo@energonauci.pl

Jeżeli Administrator danych nie będzie mógł zidentyfikować osoby lub ustalić treści żądania, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.  

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Dane kontaktowe

Serwis jest własnością Energonauci Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczepankowo 60M/1, 61-311 Poznań.